Członkowie

Aktualna lista członków

dr hab. Lucyna Bakiera
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członek zwyczajny

dr Julita Czernecka
Uniwersytet Łódzki
Członek zwyczajny

mgr Aleksandra Elmrych
Członek zwyczajny

mgr Tomasz Jakubowski
Uniwersytet Śląski
Komisja rewizyjna
Członek założyciel

dr hab. prof. UŁ Iwona Janicka
Uniwersytet Łódzki
Członek zwyczajny
Członek Zarządu

mgr Ewelina Karasek
Uniwersytet Śląski
członek założyciel

dr hab. prof. UG Maria Kaźmierczak
Uniwersytet Gdański
Członek zwyczajny
Członek Zarządu

dr hab. prof. UZ Alicja Kuczyńska
Uniwersytet Zielonogórski
Członek zwyczajny
Członek Zarządu

dr Tomasz Kurzeja
Członek zwyczajny

mgr Anna Latusek
Uniwersytet Śląski Komisja rewizyjna
Członek założyciel

dr hab. prof. UR Andrzej Łukasik
Uniwersytet Rzeszowski
Członek zwyczajny

prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal
Uniwersytet Śląski
Prezes Stowarzyszenia
Członek założyciel

dr Marcin Moroń
Uniwersytet Śląski Sekretarz
Członek założyciel

dr Elżbieta Napora
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Członek zwyczajny

mgr Magdalena Sitko-Dominik
Uniwersytet Śląski
Skarbnik 
Członek założyciel