Cele

Cele Stowarzyszenia to:

 1. Prowadzenie i wspieranie prac naukowo-badawczych w zakresie psychologii bliskich związków.
 2. Prowadzenie i wspieranie kształcenia z zakresu psychologii bliskich związków.
 3. Integrowanie środowiska psychologów zajmujących się problematyką bliskich związków.
 4. Upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii bliskich związków.
 5. Promowanie osiągnięć psychologów z zakresu psychologii bliskich związków.
 6. Popularyzacja psychologii bliskich związków.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Prowadzenie badań naukowych, konsultacji, szkoleń i ekspertyz.
 2. Organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz konferencji, sympozjów i seminariów edukacyjnych.
 3. Wydawanie i wspieranie wydawania czasopism, książek i materiałów audiowizualnych z zakresu psychologii bliskich związków.
 4. Kształcenie oraz prowadzenie prac nad doskonaleniem kształcenia studentów w zakresie psychologii bliskich związków.
 5. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i kursów podnoszących kompetencje naukowe i praktyczne.
 6. Popularyzacja psychologii bliskich związków w mediach.
 7. Wspieranie znaczących inicjatyw w zakresie psychologii bliskich związków poprzez obejmowanie nad nimi Patronatu Honorowego lub Patronatu Merytorycznego.