Członkowie

Aktualna lista członków

dr hab. prof. UAM Katarzyna Adamczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członek zwyczajny
Członek Zarządu

dr hab. Lucyna Bakiera
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Członek zwyczajny

dr Julita Czernecka
Uniwersytet Łódzki
Członek zwyczajny

dr Tomasz Jakubowski
Uniwersytet Śląski
Komisja rewizyjna
Członek zwyczajny

dr hab. prof. UŁ Iwona Janicka
Uniwersytet Łódzki
Członek zwyczajny
Członek Zarządu

dr hab. prof. UG Maria Kaźmierczak
Uniwersytet Gdański
Członek zwyczajny
Członek Zarządu

dr hab. prof. UZ Alicja Kuczyńska
Uniwersytet Zielonogórski
Członek zwyczajny
Członek Zarządu

dr Tomasz Kurzeja
Strona internetowa
Członek zwyczajny

dr Anna Latusek
Uniwersytet Śląski Komisja rewizyjna
Członek zwyczajny

dr hab. prof. UR Andrzej Łukasik
Uniwersytet Rzeszowski
Członek zwyczajny

prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal
Uniwersytet Śląski
Prezes Stowarzyszenia
Członek zwyczajny

dr Marcin Moroń
Uniwersytet Śląski
Członek zwyczajny

dr hab. prof. UJD Elżbieta Napora
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Członek zwyczajny

dr Dominika Ochnik
Akademia Śląska
Członek zwyczajny
Członek Zarządu

mgr Magdalena Sitko-Dominik
Uniwersytet Śląski
Skarbnik 
Członek zwyczajny

dr hab. prof. UŁ Katarzyna Walęcka-Matyja
Uniwersytet Łódzki
Członek zwyczajny