Składki członkowskie

Roczna składka członkowska wynosi 50 zł.

Składki prosimy wpłacać na konto:

Pekao S.A. 33 1240 1330 1111 0010 8910 9466.
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Bliskich Związków
ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice

Prosimy o zatytułowanie wpłaty według wzoru:

„Imię i nazwisko – składka członkowska za rok 2019” .