Zarząd

prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal

Prezes Zarządu

Profesor psychologii, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, w przeszłości Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii tej Uczelni. Członkini Rady Naukowej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (w latach 2011–2014) oraz wielu towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej, Zespołu Badania Wpływu Społecznego, European Association of Social Psychology oraz European Network on Conflict, Gender, and Violence.

Zajmuje się psychologią społeczną, w szczególności psychologią bliskich związków interpersonalnych, kobiecością i męskością, stereotypami, psychologią władzy i psychologią wpływu społecznego. Prowadzi badania nad stereotypami płci, atrakcyjnością, adonizacją, władzą, dynamiką stanów emocjonalnych, wsparciem i wywieraniem wpływu w bliskich relacjach.

dr hab. prof. UŁ Iwona Janicka

Członek Zarządu

Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną.

Zainteresowania naukowe: psychologia bliskich związków interpersonalnych – małżeństwa, kohabitacje, związki osób tej samej płci, związki „dwóch karier”; strategie doboru partnerów; zaangażowanie interpersonalne; relacyjna wrażliwość; zależność od partnera i satysfakcja seksualna w związkach małżeńskich i niemałżeńskich; konflikty i kryzysy w bliskich związkach; zdrowie i relacje interpersonalne osób żyjących w pojedynkę – singli.

Autorka i współautorka monografii: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych; Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej;  Psychologia małżeństwa; Psychologia rodziny; Rodzina i kariera – Równoważenie czy konflikt ról?; Homoseksualizm męski i kobiecy w perspektywie psychologicznej. Autorka  licznych artykułów naukowych. Autorka  narzędzi do badania bliskich związków.

 

dr hab. prof. UG Maria Kaźmierczak

Członek Zarządu

Doktor habilitowany psychologii, profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Zakładu Badań nad Rodziną i Jakością Życia.

Jej główne zainteresowania badawcze to empatia mężczyzn i kobiet jako predyktor jakości życia małżeńskiego oraz adaptacji do rodzicielstwa, małżeństwo i bliskie związki z perspektywy kobiet i mężczyzn, rodzicielstwo w perspektywie rozwoju jednostki i społeczeństw, kobiecość i męskość z perspektywy oczekiwań społecznych.

Autorka monografii naukowych, m. in. Oblicza empatii w relacjach małżeńskich. Perspektywa psychologiczna (2008); Komunikacja w bliskich związkach. Teoria i metoda badania (2012), Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa (2016), licznych artykułów naukowych i narzędzi badawczych do pomiaru empatii oraz komunikacji w małżeństwie. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Current Issues in Personality Psychology.

Otrzymała Nagrodę Teofrasta w 2016 roku za najlepszą książkę naukową dla swojej monografii Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa. Zdobyła Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską. Otrzymała Stypendium Naukowe „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Zasiadała w zarządzie międzynarodowego stowarzyszenia psychologicznego the International Association for Relationship Research oraz w komitecie zarządzającym European Cooperation in Science and Technology, ISCH COST Action IS1405, 10/12/2014 – 09/12/2018: Building Intrapartum Research Through Health (BIRTH). , kobiecość i męskość z perspektywy oczekiwań społecznych.

dr hab. prof. UZ Alicja Kuczyńska

Członek Zarządu

Alicja Kuczyńska, pracowała jako profesor uczelniany na Uniwersytecie Opolskim (2000-2001), Uniwersytecie Wrocławskim (2001-2015), a od 2016 roku na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest psychologiem klinicznym i społecznym. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki więzi międzyludzkich, ale także płci psychologicznej, komunikacji niewerbalnej oraz psychologicznych zagadnień życia seksualnego. Jest autorką kilku książek i ponad siedemdziesięciu artykułów. W latach 2005-2015 była naczelną redaktor Polish Journal of Applied Psychology. Wypromowała około 200 magistrów i 14 doktorów.

dr Marcin Moroń

Sekretarz Zarządu

Psycholog społeczny, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swojej pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami zdolności emocjonalnych, zachowań społecznych (agresywnych i prospołecznych) i relacji między partnerami w związkach romantycznych. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną oraz przygotowaniem narzędzi pomiarowych, stosowanych w badaniach psychologicznych.

mgr Magdalena Sitko-Dominik

Skarbnik

Psycholog, asystent w Zakładzie Psychologii Społecznej i Środowiskowej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim, gdzie aktualnie kontynuuje naukę w ramach studiów doktoranckich. Jej zainteresowania naukowe obejmują psychologię bliskich związków, chronopsychologię oraz psychologię społeczną. Prowadzone przez nią badania dotyczą kobiecości i męskości, wpływu społecznego oraz aktywności sportowej w życiu kobiet. Współautorka publikacji z powyższego zakresu w monografiach: Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych, Kobiety, mężczyźni i bliskie związki oraz w czasopismach, takich jak: Health Psychology Report, Polskie Forum Psychologiczne.